Daily Archives: януари 31, 2016


Един от най известните резервати в Западни Родопи е „Мантарица”, в който е възможно отглеждането и съхраняването на различни застрашени животински и растителни видове.

Резерват Мантарица – уникална гледка в Родопите